Enerji Tasarrufu

Bazı zamanlar girişimciler tarafından göz ardı edilse de, enerji tasarrufu asfalt plenti faaliyetlerinde büyük bir öneme sahiptir ve asfalt üretimi yapan her firmanın rekabet gücünde belirleyici bir unsurdur.

Şirketler, hem plent işletme hem de asfalt üretme maliyetlerini pasif gider olarak görme eğilimindedirler. Bu yüzden, maliyetleri olabildiğince düşürüp kar marjını maksimize etmeye gösterilen özen genellikle yetersiz kalmaktadır.
Marini, her zaman müşterilerinin işletme karlarını maksimize etmelerine olanak sağlamak amacıyla sahip olduğu son teknolojiyi sunmayı hedeflemektedir. Aşağıdaki metin ise plentlerinin performansını daha artırmak isteyen müşterilere tavsiyeler içermektedir.

Dryer için enerji tasarrufu

İşletme maliyetine ilişkin temel etken şüphesiz ki dryer tarafından tüketilen yakıt miktarıdır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse: doğal gaz maliyeti 0,5 €/m3 iken, son üründe ton başına 7m3 tüketim ile yıllık 100.000 ton asfalt üretiminin maliyeti 350.000,-€ bulmaktadır. Bu yüzden dryerin yakıt tüketimini azaltmak için çözümler bulunması kayda değer bir tasarruf sağlayacaktır. – ama nasıl?
Agrega & GDA’lardaki nem miktarının önemini hatırlamalıyız. Aslında artan nem miktarı, (her yüzde bir oranındaki artış için) malzemenin kurutulma işlemi sırasında ton başına yaklaşık 7kWh enerji tüketimi yaratmaktadır. Peki üretici, agrega&GDA’daki nem miktarını azaltmak ve kontrol altında tutmak için ne yapmalıdır? İlk olarak; stoklamadan önce agregadaki maksimum nem miktarının belirlenmesi, doğru agreganın doğru zamanda satın alınması ve hepsinden öte stoklama için kullanılacak alanın uygunluğu girişimci için kritik öneme sahiptir. Stok alanında su drenajı sağlamak için hafif eğimli bir alan olması, agrega stoğunun yüksek ayırıcılar ile bölünmesi (agregalar tarafından kaplanan alan küçültülerek yağmur yağması durumunda agregalar tarafından emilecek nemin azaltılması için) ve son olarak da GDA ve kumun etkili bir şekilde muhafaza edilmesi önemlidir.
Yukarıda değinilen hususlar dışında tüm şirketlerin dikkate alması gereken hem plent ile (plentin kullanımı) hem de plentin işleyişi ile ilgili bir takım başka unsurlar da vardır: doğru ve sık brülör kalibrasyonu, optimum asfalt üretim sıcaklığı, torba filtrelerin sıcaklığının kontrolü ve yanma sırasında ki oksijen fazlalığı…
MARINI yukarıda verilenlerden de anlaşılabileceği gibi müşterilerine pek çok tavsiye vermeye ve onlara yakın çalışmaya her zaman hazırdır.

MARINI tarafından özverili bir şekilde geliştirilmiş ve şuan da tüm ürünlerinde kullanılmakta olan “kurutma ve filtreleme barı” sayesinde ısı kaybı minimuma indirgenmiş ve böylece brülör optimize edilmiştir. Dryer ve filtre arasında konumlandırılmış kısa, izole baca sayesinde enerji israfından ve agregaların aşırı ısınmasından kaçınılmış ve filtredeki hava sıcaklığı daha kontrol edilebilir hale getirilmiştir. Geri kazanılmış filler bunkerinin dryer ve torba filtre arasına konumlandırılması fillerin plente geri besleme yapılmadan önce kısmen sıcak kalmasına olanak sağlamaktadır.
Tüm MARINI teknik çözümleri, özenle araştırılmış ve enerji tasarrufunu optimize etmek için dikkatle seçilmiştir.

Bitüm tankları için enerji tasarrufu

Neredeyse hiç dikkate alınmayan bir diğer etken ise; bitümün tanklarda sıcak olarak saklanmasının maliyetidir. Pek çok şantiyede çoğunlukla bitüm havuzları eski, yetersiz izole edilmiş ve ısıtıcı serpantinleri tıkanmış haldedir. Peki, bunun doğurduğu sonuç nedir? Son derece yüksek işletme maliyeti.
MARINI bir saha araştırması yaparak, şantiyelerden elde ettiği verilerin analizi sonucunda hemen hemen tüm şirketlerin bitümü ısıtmak için yılda 100.000,-€ harcadıkları gerçeğiyle karşılaşmıştır.
Bu yüzden en alt parçalarına bile, daha iyi ve gelişmiş izolasyonun (200 ya da 300mm kalınlığında) yapıldığı modern bitüm parklarının sağlayacağı yüksek tasarrufu tahmin edebilmek hiç de zor değildir.
Diğer taraftan, yalıtım desteklerinin inovatif tasarımı “termal köprüler ”in ve harici ısı kaybının azalmasını sağlayabilmektedir ve aynı zamanda vanaların, pompaların ve boruların dikkatli bir biçimde yalıtılması (100mm kaya yünü) ile bitüm işletme maliyeti yarı yarıya azaltılabilir.
Sonuç olarak: Eski bitüm havuzunun yenilenmesi, 5-6 yıl içerisinde kendi masraflarını amorti edecektir ve şirket yıllık 50.000,-€ ekstra gelir sağlayarak piyasada rekabet edebilirliğini artıracaktır.
MARINI uzman ekibi ve teknisyenleri ile birlikte, her şantiyenin spesifik gereksinimleri hakkında değerlendirmeler yaparak, bitüm havuzunu en iyi ve en verimli şekilde kullanabilmeniz için çözümler sunabilmektedir.

Elektrik tasarrufu

Elektrik tüketim maliyeti, plentin müşteri tarafından nasıl kullanıldığına bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösterebilmektedir.
Eğer iş sık sık duraksıyorsa, plentin enerji tüketimi kesintisisiz olarak çalıştığı durumlara nazaran çok daha fazla olacaktır.

Hatta, enerji tüketim maliyeti farkı ülkelerde ve coğrafyalarda değişiklik gösteriyor olsa da, tüketim verileri oldukça yüksek olmaktadır. MARINI eTOWER ve TOP TOWER plentlerinin tasarımları sayesinde elektrik tüketimi azaltılabilmiştir. Çünkü ana motorlardaki yumuşak-kalkış uygulamalarına da fayda sağlayan, daha az sayıda helezon konveyörü tasarruf sağlamaktadır.
Öznel koşullara daha uyumlu etkin çözümler kullanmak yararlı olacağından, ekibimiz enerji tüketimini optimize etmek adına plentin kişiselleştirilmesi için her zaman müşteriler ile yakın çalışmaya hazırdır.
Günümüzde maliyetleri takip edebilmek için plent yazılımına bazı özel kısımlar eklenebilmektedir. Girişimciler bu sayede plentlerine çok daha iyi hakimiyet sağlamakta ve bu sayede istenildiğinde enerji tüketimini optimize edebilmek için şantiyede bir takım müdahaleler yapabilmektedirler.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın +90 312 386 33 22 veya bize iletişim bilgilerinizi bırakın biz size ulaşalım:

Adınız

Şirket Adı

Email

Telefon

Mesajınız

Devam etmek için kişisel bilgilerinizin kullanımını onaylamalısınız.