Tanklar; Bitüm / PMB / Fuel Oil / Dizel

TEKFALT tankFALT Tank, Tesisat ve İzolasyon Sistemleri hızlı ısıtma, yüksek verim, ekonomik işletme ve kaliteli işçiliği ile her türlü stok ve servis uygulamalarınız için en ideal çözümdür.

  • Bitüm, PMB, fuel-oil, dizel ve diğer yakıt tanklarında standart veya standart dışı ölçülerde, proje ihtiyaçlarınıza uygun, istenilen kapasite, ısıtma yüzey alanı, izolasyon, vb. özelliklere göre esnek, kaliteli ve uzun ömürlü imalat.
  • İhtiyacınıza göre yatay veya dikey, elektrik veya kızgın yağ ısıtmalı dizayn ve üretim.
  • Proje ihtiyaçlarına göre yatay veya dikey karıştırıcılı dizayn ve üretim.
  • Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak üretilen tanklarımız ihtiyacınıza göre istenilen CE sertifikası ve kalite kontrol vb. belgeler; siparişte belirtilmesi halinde opsiyonel olarak akredite kalite kontrol kuruluşlarından temin edilmektedir.
  • Üretilen her bir tankımıza basınç ve kaçak testi uygulanmaktadır.
  • Kızgın yağ ısıtmalı tanklarımızda, sadece yüksek kaliteli çelik çekme borudan mamül serpantin kullanılmaktadır.
  • Tesisatlarımız da yüksek kaliteli bitüm pompası, vana ve ekipmanlar kullanılmaktadır.