Bunte

Almanya: %60’ın Üzerinde Geri Dönüşüm Oranı

Çift dryer teknolojisi ve dizel ya da linyit tozu ile çalışan brülör kullanımı sayesinde %60’ın üzerinde geri dönüşüm oranı

Ammann Asphalt Plant retrofitted by MARINI
Alman JOHANN BUNTE firması, yol inşaatı sektöründe hızla büyüyen bir firmadır. Firmanın yol ve asfalt birimi, Almanya’daki 11 asfalt plenti ile sıcak asfalt üretimini optimize etme hedefine ulaşmış ve buna bağlı olarak enerji tüketimini azaltmayı başarmıştır. Bunu siyah asfalta yeşil bir yaklaşım olarak yorumlayabiliriz. Bu hedefe ulaşmak için, karışımdaki geri dönüştürülmüş asfalt oranı çarpıcı bir biçimde arttırılmıştır.
Üretim süreci bir takım optimizasyonlara ihtiyaç duymaktaydı ve tüm büyük parçaların elektrik tüketimi invertör kontrollü sistemler ile minimuma indirilmeliydi.
2000’lerin başından kalma beç tipi karışım plenti 2008’de bir ATS/MARINI geri dönüşüm sistemi ile geliştirilmiş ve plentin geri dönüşüm oranı arttırılmıştı. Mevcut GDA kullanım oranı %20’lerdeydi ve verimsizdi. Yeni geri dönüşüm sisteminin eski plente entegrasyonu ile GDA kullanım oranları %40 ve ötesine ulaşmayı başarmıştır.
Büyük kapasiteli üretim ve yüksek GDA oranları için, mazot ya da linyit tozu kullanan brülöre sahip bir paralel dryer gereklidir. ATS, bu plent yenileme işinin yanı sıra, invertörlerin hem dryerlere hemde filtre fanına montaj işini de almıştır. Kompleks kontrol işlemleri eski kontrol sistemi ile gerçekleştirilebilmesi mümkün olmadığından son nesil ATS/MARINI plent kontrolleri takılmalıydı. Bu sayede, tek bir tık ile tüm işlemler başlatılabilir, değiştirilebilir ve denetlenebilir olmuştur. Ayrıca, beçi oluşturan tüm parametler, tüketim miktarları ve faaliyetler de kontrol edilebilmektedir.
Bu projede öne çıkanlar:
Nominal verimi 180 t/h olan ikinci dryer (paralell flow dryer drum), değiştirilebilir rotasyon hızı ile GDA’nın dryerden 140°C – 160°C sıcaklıkta çıkışına olanak sağlamaktadır.
Baca dumanı sıcaklığı, ürünün sıcaklığından 10-15K’den fazla yüksek olmamalıdır. Bunu sağlamak için de drum, 2,5m çapında ve 14m uzunluğunda boyutlandırılmıştır. Dryer ve diğer parçalar ATS ve MARINI tarafından ortaklaşa tasarlanmıştır. Sonuç ise; dryerin yerden yüksekliği 32m ve sağlam bir çelik yapı. Sıcak GDA siloları elektrik ısıtmalıdır ve kusursuz bir şekilde izole edilmiştir. Karışıma açılan boşaltım kapağının özel çelik yüzeyleri eğimlidir ve GDA’nın yapışmasını engellemek için ısıtılmış ve izole edilmiştir.
GDA’yı kurutmak için gereken enerji linyit tozu/mazot ile çalışan çiftli brülör tarafından üretilmektedir. Bu brülörlerin paralel dryer’de kullanılması yeni bir teknolojidir ve yanmanın gerçekleştiği alanın tasarlanması özel bir özen gerektirmektedir.
Özel kaldıraçların tasarlanıp ve eklenmesi ile drum’un performası beklenenden çok daha iyi olmuştur.

İkinci dryer’in (işlenmemiş agrega ve GDA) paralel olarak işleyebilmesi için brülörün ön duvarındaki düşük basıncın kontrol edilmesi meşakatli bir iştir ve iki tane otomatik klapeye ihtiyaç vardır (hem bacanın hem de filtrenin önündeki gaz bacasının sürekli olarak düşük başınçta tutulması için). Mevcut fan, ana bacadaki basıncı düşük tutabilmek için, invertörlü ve hız kontrollüdür. 132kW fan (invertör ile çalışan) tüm süreç boyunca elektrik tüketimini minimumda tutmaktadır. Azaltılmış sesi ise ek bir faydasıdır.
İşlenmemiş agrega dryerine minimum agrega akışı, yüksek geri dönüşüm oranlarındayken ısı aktarımını ve sıcaklık durumlarını önemli ölçüde değiştirmektedir. Kurutma süreci parametleri ise sadece dryerin dönüş hızının değişmesine bağlı olarak değişiklik gösterir.
ATS/MARINI tarafından brülör için yeni geliştirilen kontrol mödülüne ek olarak, dryere giden malzeme akışını ölçen tartım bandından da veri gelmektedir. Bu sayede, malzeme akış hızındaki değişikliğe bağlı olarak brülörün kapasitesi değiştirilerek sabit sıcaklıkta ürün çıktısı elde edilmiş olur. Böylece ek enerji tasarufu ve asfalt kalitesinde artış sağlanmaktadır.
Müşterimiz BUNTE ile birlikte geliştirdiğimiz tasarım, %60’ın üzerinde geri dönüşüm oranı ve günlük 25ton ve üzeri üretim kapasitesi ile performansını ve kalitesini ispat etmiştir.
Kurulum, montaj ve işletmeye alma işlemlerinin, sıcak asfalt üretimi aksatılmadan 2 ay içinde gerçekleştirilmesi de bir donanım iyilişetirme işlemlerindeki ustalığımızın göstergesidir.
Fayat Group’un ileri asfalt teknolojilerindeki başarı hikayesi uluslararası Asfalt Plentleri sektöründe büyük bir yankı uyandırmıştır.